FOCWA

Er is in ons land een select gezelschap uiterst professionele autorestauratiebedrijven. Zij zijn op basis van strenge criteria toegelaten tot de vakgroep Autorestauratiebedrijven van FOCWA. Ook Autobedrijf Kolvenbach maakt deel uit van dit ruim 60 leden tellende hoog gekwalificeerde gezelschap. Dit geeft u extra zekerheid wanneer u met ons in zee gaat. De kwaliteit van de autorestauratie wordt conform de bepalingen van het FOCWA Garantiebewijs voor de duur van twee jaar gegarandeerd, zwart op wit. Het FOCWA Garantiebewijs voorziet tevens in een uitstekende klachtenbehandeling en regeling bij onverhoopte geschillen. Kolvenbach B.V. is deelnemer van het FOCWA Zekerheidsfonds.

Autobedrijf Kolvenbach B.V. maakt met u duidelijke schriftelijke afspraken ten aanzien van de restauratiekosten, de tijdsplanning, de fasering en de betaling van de te verrichten werkzaamheden. De 10 offertezekerheden van FOCWA die wij hanteren zien er als volgt uit:

  • De oplevertermijn wordt overeengekomen.
  • Het totaalbedrag is inclusief BTW.
  • Eventuele stelposten worden vermeld.
  • De te verwerken onderdelen worden omschreven.
  • De offerte moet door beide partijen worden ondertekend.
  • De uitsluitingen en onzekerheden worden vastgesteld.
  • De werkzaamheden worden gespecificeerd omschreven.
  • De termijnen en wijze van betaling worden vastgelegd.
  • De werkzaamheden worden onder FOCWA-garantie uitgevoerd. Lees hier onze voorwaarden.
  • De FOCWA leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing.
Ook bij schadeherstel kan ons bedrijf een rol spelen. Schadeherstel aan klassiekers zoals Daimler en Jaguar is namelijk een vak apart. Dat begint al met de expertise, wie weet er nu beter welke onderdelen vervangen moeten worden en wat deze onderdelen kosten dan Kolvenbach B.V. Immers veel bedrijven betrekken hun onderdelen voor deze bijzondere merken uit Boven Leeuwen. Bij expertise hanteren wij uiteraard de brancheafspraken die voor expertise zijn gemaakt en zijn vastgelegd in bovenstaande gedragsregels (links) bij expertise. Klik op het plaatje om deze te lezen.

Meer info kunt u hier aanvragen.